NorthTracker är en ledande svensk leverantör av elektronisk körjournal, transportledning, maskinlogistik och stöldskydd. Med vår unika täckning, till ett av marknadens mest konkurrenskraftiga priser, får du en tjänst att lita på i hela Europa. Med transportledning och körjournal kan du enkelt effektivisera din verksamhet, sänka dina kostnader och undvika en potentiell skattechock!

För mer information kontakta oss gärna: 08-25 96 00 eller info@northtracker.com

Med NorthTrackers unika och ledande system automatiseras och visualiseras din verksamhet för bättre kontroll, automatiska körjournaler, snabbare kundhantering, enklare transportledning, effektivare uppföljning, mindre administration, bättre kundservice samt stöldskydd.

Körjournal: Undvik skattechock

Nu är det både billigt och enkelt att slippa registrera alla resor för hand, samtidigt som ni undviker risken för en skattechock som kan uppgå till en miljon för företaget.

Transportledning: Ökad effektivitet

Se direkt vilken bil som är närmast jobbet och du behöver inte ringa runt till alla förare för att fråga var de är. Tjänsten ger full kontroll, ökar kundservicen, minskar administrationen och ökar effektiviteten.

Maskinlogistik: Maximera dina investeringar

Uppstår missförstånd om var ni har maskinen, kompressorn eller kärran? Med eller utan installation kan du nu enkelt hålla koll på var din utrustning är så att du maximerar nyttan på dina investeringar.

Stöldskydd: Säkerställ din verksamhet

Markvibratorer, liftar, släpvagnar och sådant som enkelt försvinner, glöms eller stjäls, har vi nu en enkel lösning för. Med tre års batteritid är det bara att sätta fast GPS-enheten på maskinen och spåra den när och var du vill. Säkerställ dina investeringar så att du alltid kan leverera den tjänst ni lever av.